W przypadku większych zakładów przemysłowych bardzo ważnym aspektem są sprawy związane z optymalizacją kosztów oraz ciągłym podnoszeniem jakości zarówno wyrobów jak i również procesu technologicznego. Większość maszyn przemysłowych zasilana jest z sieci elektroenergetycznej. W określonych przypadkach podłączenie danego urządzenia może powodować zakłócenia w sieci.

Miernik do pomiaru wielkości elektrycznych

mierniki parametrów sieciJest to spowodowane charakterystyką maszyny, która może posiadać w swojej strukturze elementy wpływające na jej charakter pracy. Najczęściej spotykane są układy pojemnościowe lub indukcyjne, które mają realny wpływ na współczynnik mocy określający sprawność układu. Właśnie dlatego zarządcy obiektów muszą w czasie rzeczywistym dokonywać analizy stanu sieci oraz wyciągać wnioski. W tym celu stosowane są mierniki parametrów sieci umożliwiające pomiar wielu wielkości fizycznych oraz parametrów elektrycznych. Za pomocą mierników możliwy jest pomiar między innymi: zaników oraz zapadów napięcia zasilającego, wyższych harmonicznych czy współczynnika migotania światła. Warto również przedstawić potencjalne negatywne efekty złej jakości energii elektrycznej. Może to wpływać na wcześniej wspomniane migotanie światła czy napędy maszyn. W idealnych przypadkach prąd pobierany z sieci powinien posiadać przebieg zbliżony do napięcia to znaczy powinien być sinusoidalny.

Ważnym aspektem jest również przesunięcie fazowe pomiędzy oboma przebiegami. Dzięki analizatorom oraz rejestratorom energii elektrycznej możliwe jest zbieranie danych o chwilowych zjawiskach zachodzących w sieci oraz ich archiwizacja. Jest to niezwykle ważne w przypadku podejmowania wszelkich decyzji dotyczących przyszłych inwestycji oraz modernizacji parku maszynowego. Często w tym celu wykorzystywane są układy kompensujące.